Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /inc/conf.inc.php on line 39

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /inc/sessions.inc.php on line 3

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /inc/conf.inc.php:39) in /index.php on line 15
Kancelaria Adwokacka Katowice - adwokat Katarzyna Agacka
Kancelaria Adwokacka - Adwokat - Katarzyna Agacka

Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w następujących sprawach:

 1. Obsługa prawna podmiotów gospodarczych
  • udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji
  • sporządzanie pisemnych opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych,
  • opracowywanie projektów wszelkich aktów prawnych w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, uchwał, regulaminów i zarządzeń
  • zastępowanie klienta lub udział łącznie z nim w negocjacjach
  • kompleksowa obsługa w zakresie spraw pracowniczych
  • reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi organami oraz wnoszenie wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism zwykłych oraz procesowych
 2. Prawo cywilne
  • odszkodowania i powództwa odszkodowawcze (za błędy lekarskie, wypadki, za niesłuszne skazanie, za złe warunki zakwaterowania osadzonych itp.)
  • ochrona dóbr osobistych
  • analiza i sporządzanie umów cywilno-prawnych
  • sprawy związane z ujawnieniem praw w księgach wieczystych
 3. Prawo gospodarcze
  • rejestracja spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz przygotowywanie dokumentów z tym związanych
  • prawo spółek,
  • sporządzanie projektów uchwał, umów spółek
  • zaskarżanie uchwał organów spółek, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni (np. spółdzielni mieszkaniowych),
  • nieuczciwa konkurencja
 4. Sprawy konsumenckie
  • pomoc w sprawach reklamacyjnych
  • przedstawianie propozycji rozwiązań polubownych
 5. Prawo rodzinne i osobowe
  • rozwód, separacja
  • alimenty – wszelkie rodzaje, w tym alimenty na dziecko,
  • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
  • władza rodzicielska
  • podział majątku dorobkowego
  • unieważnienie małżeństwa
  • przysposobienie
  • ubezwłasnowolnienie
 6. Sprawy spadkowe
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku
  • zachowek
  • przyjęcie bądź odrzucenie spadku
  • wyjawienie, obalenie testamentu
 7. Sprawy mieszkaniowe
  • eksmisja
  • zapłata czynszu
  • meldunek
  • wstąpienie w stosunek najmu
  • analiza umów ze spółdzielniami lub deweloperami
  • spory ze spółdzielnią, wspólnotą mieszkaniową
 8. Obrót nieruchomościami
  • sprawy własnościowe
  • naruszenie posiadania
  • zasiedzenie
  • ustanowienie drogi koniecznej
  • zniesienie współwłasności
  • zmiana wysokości opłat za użytkowanie wieczyste
 9. Prawo pracy
  • przywrócenie do pracy
  • odszkodowanie
  • opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji
  • pomoc w rozwiązaniu umowy o pracę
  • mobbing
 10. Sprawy karne
  • świadczenie obrony w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem
  • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego
  • powództwa adhezyjne
  • przygotowanie pism procesowych i wniosków dowodowych
  • sporządzanie i wnoszenie apelacji
  • sporządzanie i wnoszenie kasacji do Sądu Najwyższego
 11. Prawo administracyjne
  • odszkodowanie
  • pozwolenie na budowę
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi
  • pozwolenie na pracę
 12. Windykacja wierzytelności
  • przygotowanie upomnień, wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę
  • negocjacje w zakresie zmiany terminu płatności, spłaty częściowej należności
  • sporządzenie harmonogramu płatności i kontrola jego przestrzegania
  • prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-sąd w Lublinie)
  • zastępstwo w sprawach sądowych celem wyegzekwowania należności
  • zabezpieczenie wierzytelności na etapie postępowania sądowego
  • wszczynanie i nadzorowanie postępowań komorniczych
 13. Procesy sądowe
  • negocjacje w zakresie polubownego rozwiązywania sporów oraz udział w mediacjach
  • reprezentacja klienta przed Sądem
  • przygotowanie dokumentacji
  • zastępstwo we wszelkiego typu sprawach sądowych

Adwokat Katarzyna Agacka świadcząc pomoc prawną ma na szczególnej uwadze zabezpieczanie prawidłowego przebiegu postępowania tak aby zapobiegać powstawaniu ewentualnych ujemnych dla klienta następstw, jakie mogłyby wystąpić w wielu sprawach.

Poza tym rzeczowo przystępuje do każdej indywidualnej sprawy szukając rozwiązania najbardziej korzystnego dla klienta. Z punktu widzenia powyższej zasady dąży do rozwiązania każdego problemu prawnego lub zakończenia procesu sądowego.

Działania adwokat cechuje szybkość, rzeczowość oraz profesjonalizm, a zatem cechy wysoce pożądane przy świadczeniu usług prawnych i prowadzenia spraw sądowych. Klienci są zawsze na bieżąco informowani o aktualnym przebiegu prowadzonej sprawy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. ×