Ważne informacje

.

Numery rachunków bankowych sądów do opłat sądowych:
 

Sąd Okręgowy w Katowicach:
NBP O/O Katowice 13 1010 1212 0012 7022 3100 0000

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach:
NBP O/O KATOWICE 86 1010 1212 0063 0522 3100 0000

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:
NBP O/O Katowice 50 1010 1212 0012 9622 3100 0000

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śl.:
NBP O/Katowice 28 1010 1212 0062 5922 3100 0000

Sąd Rejonowy w Chorzowie:
97 1010 1212 3052 5122 3100 0000

Sąd Rejonowy w Sosnowcu:
81101012123065062231000000

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej:
NBP Oddział Okręgowy w Katowicach: 19 1010 1212 3054 4022 3100 0000

Sąd Rejonowy w Będzinie:
NBP O.Ok. Katowice 85 1010 1212 3050 0422 3100 0000

Sąd Rejonowy w Mikołowie:
NBP O/Okręgowy Katowice 11 1010 1212 3067 9522 3100 0000

Sąd Okręgowy w Gliwicach:
Polska: NBP o/o Katowice – 39 1010 1212 0052 8122 3100 0000

Zagranica: IBAN: PL kod BIC (SWIFT): NBPLPLPW
Numer rachunku: NBP o/o Katowice  – PL39 1010 1212 0052 8122 3100 0000

Sąd Rejonowy w Gliwicach:
BGK O/Katowice: 87113010910003909364900001

dla przelewów zagranicznych: IBAN: PL87113010910003909364900001
BIC (SWIFT): GOSKPLPW

Sąd Rejonowy w Zabrzu:
NBP o/Katowice 20 1010 1212 3070 5322 3100 0000

Sąd Rejonowy w Rybniku:
NBP o/Katowice 64 1010 1212 3062 4522 3100 0000

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej:
NBP O/O Katowice 49 1010 1212 3062 0322 3100 0000

Dokonując wpłaty należy w tytule przelewu zamieścić:

  • imię i nazwisko
  • za co
  • sygnaturę sprawy jeśli już jest nadana

opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Urząd Miasta w Katowicach
46 1050 0099 5593 0211 1111 1111

URZĄD MIASTA BĘDZIN
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
ING Bank Śląski S.A. 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106

URZĄD MIASTA BIERUŃ
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
Bank Spółdzielczy Tychy: 26 8435 0004 0000 0000 6158 0001

URZĄD MIASTA BYTOM
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
60 1560 0013 0383 0201 0000 0001

URZĄD MIASTA CHORZÓW
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
ING Bank Śląski S.A. 12 1050 0099 6195 0211 1111 1111

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWA
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
49 1050 1142 1000 0022 8000 2367

URZĄD MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
GETIN NOBLE BANK S.A. 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112

URZĄD MIASTA GLIWICE
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

URZĄD MIASTA JAWORZNO
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
GETIN Bank SA. 15 1560 0013 2382 1787 0825 0001

URZĄD MIASTA KATOWICE
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
46 1050 0099 5593 0211 1111 1111

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
ul. Rynek 16,
43-190 Mikołów
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
Mikołowski Bank Spółdzielczy 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
ul. Powstańców 1,
41-400 Mysłowice
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
ING BSK S.A nr: 57 1050 1214 1000 0023 5654 7055

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
ING Bank Śląski S.A. nr 49 1050 1230 1000 0023 2549 5634

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA
pl. Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
ING BSK S.A.: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

URZĄD MIASTA RYBNIK
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
38 1140 1179 0000 2224 1800 1067

URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej
ING Bank Śląski Nr 96 1050 1214 1000 0010 0150 5823

URZĄD MIASTA SOSNOWIEC
Al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej
23 1050 1142 1000 0008 0000 1182

URZĄD MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
07 1050 1373 1000 0022 8135 7471

URZĄD MIASTA TARNOWSKIE GÓRY
Ul. Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
95 1140 1078 0000 4045 2100 1020

URZĄD MIASTA TYCHY
al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
PKO Bank Polski S.A 13 1020 2528 2252 0999 9999 9999

URZĄD MIASTA ZABRZE
ul. Powstańców Śląskich 5-7,
41-800 Zabrze
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
ING Bank Śląski S.A. 29 1050 0099 6483 2206 0000 0000

URZĄD MIASTA ŻORY
Aleja Wojska Polskiego 25
44-240 Żory
Numer konta na wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
ING Bank Śląski S.A. 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W następstwie wejścia w życie dnia 25.05.2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Katarzyny Agackiej przy ul. Sokolskiej 14/6 w Katowicach, zwana dalej Kancelarią, z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 14/6.

 

Kancelaria prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, wizerunek w zapisie cyfrowym).

Dane osobowe są/będą przetwarzane przez Kancelarię w szczególności:

1)       na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii (wykonanie umowy),

2)      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń).

Kancelaria przekazywać będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom) w zakresie realizacji obowiązków prawnych i w celu wykonania zlecenia.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do:

a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Kancelarii,

b) wykonania niniejszej umowy

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Kancelaria przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Kancelarię są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo żądania od Kancelarii ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych – w przypadkach określonych w RODO,

4) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Kancelarii danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi – w przypadkach określonych w RODO,

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – przypadkach określonych w RODO,

6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Kancelarii) to : biuro rachunkowe, operatorzy pocztowi, biura informacji gospodarczej, firmy zajmujące się obsługą systemów informatycznych i serwisów internetowych Kancelarii.

 

Jeśli będą Państwo mieć pytania lub wątpliwości związane z działaniami Kancelarii, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej kancelaria@adwokat-agacka.pl

.

Call Now Button